Skutki wpływu zmian klimatu

Wpływ zmian klimatu na systemy ludzkie i naturalne. W zależności od tego czy uwzględnia się proces adaptacji, rozróżnia się potencjalne i inne skutki wpływu zmiany klimatu:
– skutki potencjalne: dotyczą przewidywanej zmiany klimatu, nie obejmują adaptacji.
– skutki inne: uwzględniające również adaptację.
Zobacz także: skutki zagregowane, skutki pozarynkowe.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska