Skutki zagregowane

Wszelkie skutki wpływu zmian klimatu zebrane z sektorów i/lub regionów. Zagregowanie skutków wymaga wiedzy (lub przyjęcia założeń) na temat ich względnego znaczenia w różnych sektorach i regionach. Do mierników skutków zagregowanych należy np. ogólna liczba ludności dotkniętej zmianami lub całkowite koszty ekonomiczne.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska