Sprzężenie zwrotne klimatu

Mechanizm interakcji między procesami zachodzącymi w systemie klimatycznym nazywany jest sprzężeniem zwrotnym klimatu, jeśli rezultat procesu początkowego pociąga za sobą zmiany w drugim procesie, który z kolei wpływa na pierwszy. Pozytywne sprzężenie zwrotne polega na intensyfikacji procesu początkowego; negatywne zaś na jego osłabieniu.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska