Standardy, normy

Zbiór reguł lub zasad dopuszczających do działania lub określających funkcjonowanie produktu (np. w zakresie oceny klasyfikacji, wymiarów, cech charakterystycznych, metod testowania i zasad użytkowania). Standardy produktu, technologii lub wykonania określają minimalne wymagania odnośnie produktów i technologii. Wprowadzone standardy nakładają obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z wytwarzaniem i użytkowaniem produktów i/lub stosowaniem określonych technologii.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska