System klimatyczny

System klimatyczny jest wysoce złożonym systemem. Składa się on z 5 głównych elementów: atmosfery, hydrosfery, kriosfery, powierzchni lądowej i biosfery, oraz z interakcji między nimi. System klimatyczny ewoluuje w czasie pod wpływem swojej własnej, wewnętrznej dynamiki a także z powodu wymuszeń zewnętrznych, takich jak erupcje wulkaniczne, zmiany aktywności słonecznej lub wymuszenia antropogeniczne, np. zmieniający się skład atmosfery oraz zmiany użytkowania gruntów.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska