System ludzki

Każdy system, w którym organizacje społeczne odgrywają główną rolę. Często, choć nie zawsze, pojęcie to jest synonimem społeczeństwa lub systemu społecznego, np. system rolniczy, system polityczny, system technologiczny, system gospodarczy; wszystkie zgodnie ze znaczeniem Czwartego Raportu Oceniającego, są systemami ludzkimi.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska