Transfer technologii

Wymiana wiedzy, urządzeń wraz z oprogramowaniem, pieniędzy oraz towarów między zainteresowanymi stronami, która prowadzi do rozprzestrzeniania się technologii w celu adaptacji lub łagodzenia skutków. Określenie to zawiera zarówno dyfuzję technologii jak i współpracę technologiczną w kraju i na poziomie międzynarodowym.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska