Urbanizacja

Przekształcenie terenu ze stanu naturalnego lub zorganizowanego stanu naturalnego (takiego jak w przypadku terenów rolniczych) w tereny miejskie (miasta); proces, którego siłą napędową jest migracja ludności ze wsi do miasta, w wyniku której zwiększa się procent ludności mieszkającej w jednostkach osadniczych, zwanych ośrodkami miejskimi.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska