Wrażliwość

Stopień wrażliwości określa poziom, przy którym system ulega wpływom, zarówno korzystnym jak i niekorzystnym, wskutek zmienności klimatu lub zmianie klimatu. Efekt może być bezpośredni (np. zmiana wielkości plonów w stosunku do zmiany średniej temperatury, jej zmienności lub zakresu) lub pośredni (np. szkody spowodowane częstszym występowaniem powodzi na skutek podniesienia poziomu morza). Niniejsza koncepcja wrażliwości nie może być mylona z wrażliwością klimatu, którą zdefiniowano osobno powyżej.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska