Wrażliwość klimatu

W raportach IPCC wrażliwość systemu klimatycznego w stanie równowagi odnosi się do zrównoważonej zmiany średniej rocznej globalnej temperatury przy powierzchni Ziemi będącej skutkiem podwojenia ekwiwalentnego stężenia dwutlenku węgla. Ze względu na ograniczenia obliczeniowe wrażliwość systemu klimatycznego w stanie równowagi w modelu klimatycznym jest zazwyczaj określana przez model ogólnej cyrkulacji atmosfery sprzężony z modelem oceanicznym (modelem warstwy mieszania), ponieważ wrażliwość zrównoważonego systemu klimatycznego jest w dużej mierze determinowana przez procesy atmosferyczne. Wydajne modele są w stanie osiągnąć równowagę z dynamicznym oceanem. Przejściowa odpowiedź klimatu jest to zmiana globalnej temperatury przy powierzchni Ziemi, w złożonym eksperymencie wzrostu CO2 z wykorzystaniem sprzężonego (atmosfera + ocean) modelu globalnego, uśredniana dla okresu dwudziestoletniego w momencie podwojenia się stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla. Jest miarą siły i szybkości odpowiedzi temperatury przy powierzchni Ziemi na wymuszenie związane z obecnością gazów cieplarnianych.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska