Wtargnięcie wód słonych

Wypieranie słodkich wód powierzchniowych lub wód podziemnych przez nacierające wody słone, o większej gęstości. Zjawisko to występuje zazwyczaj na obszarach przybrzeżnych i estuariach z powodu mniejszego wpływu czynników lądowych (np. zmniejszonego odpływu i związanego z tym ponownego zasilania wód podziemnych, lub nadmiernego wycofywania się wód z warstw wodonośnych) lub zwiększenia wpływu czynników morskich (np., względnego podniesienia poziomu morza).

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska