Wzajemne korzyści

Korzyści płynące ze strategii wdrażanych z różnych powodów w tym samym czasie, przy założeniu, że większość strategii sprzyjających zapobieganiu emisji gazów cieplarnianych została opracowana na podstawie innych, równie istotnych przesłanek (związanych np. z celami rozwoju, zrównoważeniem i sprawiedliwością).

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska