Zachorowalność

Stopień występowania chorób lub innych dolegliwości zdrowotnych w społeczeństwie, biorący pod uwagę stopień zachorowań charakterystyczny dla wieku. Wskaźniki zachorowalności obejmują przypadki powszechnie występujących chorób chronicznych, stopień hospitalizacji, konsultacje w ramach opieki zdrowotnej podstawowej, dni zwolnienia chorobowego (tzn. dni nieobecności w pracy) i zakres czasowy i przestrzenny rozpowszechniania się symptomów choroby.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska