O zmianach klimatycznych w zarządzaniu siecią Natura 2000

Natura 2000

W związku z postępującymi zmianami klimatu kluczowe dla osiągnięcia celów zapisanych w unijnej strategii Europa 2020 jest efektywne zarządzanie obszarami o wysokich wskaźnikach różnorodności biologicznej, chronionych w ramach sieci Natura 2000 powstałej w oparciu o dyrektywy: ptasią i siedliskową.

Na stronie Komisji Europejskiej opublikowano właśnie przewodnik „Zmiany klimatyczne a Natura 2000″ (ang. Guildlines on Climate Change and Natura 2000), dotyczący uwzględniania zmian klimatycznych w zarządzaniu siecią Natura 2000 i osiąganiu celów ochrony.

Publikacja nie zawiera wytycznych i regulacji, przedstawia natomiast kwestie, które należy brać pod uwagę przy zarządzaniu obszarami Natura 2000 oraz przykłady działań w różnych krajach członkowskich.

 

 

Źrodło: http://www.gdos.gov.pl/News/view/6809/O_zmianach_klimatycznych_w_zarzadzaniu_siecia_Natura_2000

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska