Adaptacja do zmian klimatu na poziomie lokalnym

3seminarium

Dnia 3.10.2013 r. w Katowicach odbyło się seminarium „Działania adaptacyjne do zmian klimatu w dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego”. Seminarium organizowano w ramach projektu KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.

http://www.silesia.org.pl/index.php?id=1

Pierwsza edycja, zorganizowana przez IOŚ-PIB we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyła się 30.09.2013.

Program seminarium – Warszawa.

Sadowski_Mazowsze_referat
Strategiczny Plan Adaptacji do zmian klimatu. M.Sadowski, Warszawa, 29.09.2013                     
                                       
NOWY_SPA_mazowiecki UM
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). S.Tumielewicz
Sadowski_Katowice
Strategiczny Plan Adaptacji do zmian klimatu. M.Sadowski, Katowice, 3.10.2013

  
Finansowanie_MG
Finansowanie działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym. M.Głogowska, Warszawa, 29.09.2013
      
KLIMADA_MG
Korzyści i zagrożenia dla społeczności lokalnych w Polsce związane ze skutkami zmian tematycznych. M. Głogowska, Warszawa, 29.09.2013
Finansowanie_MG_03_10_2013_Katowice
Finansowanie działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym. M.Głogowska, Katowice, 3.10.2013
      
Korzyści i zagrożenia dla społeczności lokalnych w Polsce-Katowice
Korzyści i zagrożenia dla społeczności lokalnych w Polsce związane ze skutkami zmian tematycznych. M. Głogowska, Katowice, 3.10.2013
      
Gmina-w adaptacji do zmian klimatu
Rola organów samorządu gminnego w adaptacji do zmian klimatu. J.Pawlak
      

      
Planowanie przestrzenne-adaptacja do zmian klimatu
Integracja działań adaptacyjnych do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym. J.Pawlak
      

      

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska