Adaptacja jednym z tematów COP19 w Warszawie

COP19 360x300

W 2013 roku Polska będzie gospodarzem 19. Konferencji Stron Ramowej Konwencji UN ds. Zmian Klimatu (Conference of Parties – COP). COP 19 odbędzie się w Warszawie w dniach 11-22 listopada na Stadionie Narodowym. Minister Środowiska Marcin Korolec będzie Prezydentem procesu klimatycznego od 11 listopada 2013 do pierwszego dnia COP 20 w Ameryce Łacińskiej.

Polska zamierza aktywnie przewodniczyć procesowi przez cały rok 2014.  Jednym z priorytetów Polskiej Prezydencji COP jest nadanie właściwej rangi działaniom adaptacyjnym, które mogą radykalnie ograniczyć zagrożenia związane ze zmianami klimatu.

 

Adaptacja w Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu

Konwencja UNFCCC stawia sobie za cel ograniczenie wzrostu temperatury na świecie poprzez redukcję gazów cieplarnianych. Ale nie ogranicza się jedynie do mitygacji, podkreśla także, że adaptacja pełni kluczową rolę w przystosowywaniu się ekosystemów do zmian klimatu. Skuteczne działania adaptacyjne są niezwykle ważne dla wszystkich krajów  ale kraje rozwijające się, zwłaszcza małe państwa wyspiarskie oraz państwa najuboższe, są szczególnie narażone na konsekwencje zmian klimatu. W związku z tym działania w ramach Konwencji są przede wszystkim skierowane na pomoc tym właśnie krajom.

W 2010 r. podczas COP16 w Cancun w Meksyku Strony przyjęły tzw. Cancun Adaptation Framework, czyli ramy instytucjonalne działań adaptacyjnych. Powołano Komitet Adaptacyjny, który ma sprawować ogólny nadzór nad działaniami w ramach Konwencji, zdecydowano o pracach nad Narodowymi Planami Adaptacyjnymi dla państw najsłabiej rozwiniętych, które mają ułatwić przystosowanie się do zmian klimatu, a także utworzono program prac w obszarze strat i szkód będących konsekwencją tych zmian. Poza CAF istnieje także Nairobi Work Programme mający na celu dzielenie się wiedzą i dobrymi doświadczeniami oraz Fundusz Adaptacyjny wspierający kraje rozwijające się.

 

Adaptacja podczas COP19 w Warszawie

Adaptacja będzie jednym z głównych obszarów negocjacyjnych podczasCOP19. W Warszawie Strony zadecydują m.in. o instytucjonalnych rozwiązania w sprawie strat i szkód związanych ze zmianami klimatu, a także będą dyskutować o roli adaptacji w nowym  porozumieniu, które ma zostać przyjęte w 2015 r. w Paryżu i wejść w życie w 2020 r.

Poza negocjacjami będą miały miejsce wydarzenia towarzyszące o tematyce adaptacyjnej. W dniu 19 listopada w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Forum Adaptacyjne a szczytowi klimatycznemu będzie towarzyszyła także konferencja burmistrzów miast, którzy poruszą temat mitygacji i adaptacji w przestrzeni miejskiej.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Wszelkie dostępne informacje znajdują się na stronie www.unfccc.int

 

  STRONA INTERNETOWA COP19 – http://cop19.gov.pl/

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska