Wiceminister Korolec w Zarządzie Zielonego Funduszu Klimatycznego

Minister Środowiska MArcin Korolec

Marcin Korolec, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska został nowym przedstawicielem Polski w Zarządzie Zielonego Funduszy Klimatycznego (Green Climate Fund – GCF). Minister został także wybrany na przewodniczącego Komitetu ds. Etyki i Audytu GCF.

Zielony Fundusz Klimatyczny to instytucja finansowa Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Powstał na mocy decyzji podjętych podczas szczytu COP17 w Durbanie w 2011 r.

Zadaniem Funduszu jest finansowanie działań na rzecz ochrony klimatu i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, szczególnie w krajach rozwijających się. Podczas listopadowego szczytu COP19 w Warszawie państwa rozwinięte zadeklarowały, iż będą podejmowały działania celem przeznaczenia minimum 10 miliardów dolarów w celu dalszego mobilizowania środków z innych źródeł, w tym prywatnych.

Zadaniem Komitetu Etyki i Audytu GCF jest natomiast przede wszystkim zapewnienie przejrzystych zasad działania Zarządu oraz wydatkowania środków będących w dyspozycji Funduszu.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska