Adaptacja do zmian klimatu w projektach finansowanych z UE

Logo

W Ministerstwie Środowiska odbyły się polsko-francuskie warsztaty zorganizowane w ramach działań krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Spotkanie zostało poświęcone przygotowaniom nowej perspektywy finansowej (2014-2020), w tym  konieczności uwzględnienia w krajowych i regionalnych programach operacyjnych działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.

Pierwszego dnia zaprezentowano strategie adaptacji do zmian klimatu obowiązujące w Unii Europejskiej oraz w Polsce, a także projekty programów operacyjnych na lata 2014-2020 z odniesieniem do zaplanowanych w nich działań mitygacyjnych oraz adaptacyjnych.

Drugiego dnia uczestnicy zapoznali się m.in. z problematyką włączania adaptacji do zmian klimatu w nurt polityk publicznych i programów operacyjnych. Otrzymali także praktyczne wskazówki odnośnie przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych związanych z adaptacją do zmian klimatu.

Drugi dzień warsztatów otworzyli: Pierre Buhler – ambasador Francji w Polsce razem z Marcinem Korolcem – sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej oraz Michałem Kiełsznią – generalnym dyrektorem ochrony środowiska. Polityka klimatyczna to nie tylko redukcja emisji gazów cieplarnianych. Równie ważna jest adaptacja do już zachodzących zmian. Dlatego cieszę się, że możemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem, jak skutecznie planować i wdrażać tego typu działania – zaznaczył minister Korolec.

Zarówno strona polska, jak i francuska wyraziły wolę dalszej współpracy i kontynuowania wymiany wiedzy eksperckiej w ramach wspólnych grup roboczych.

Organizatorem warsztatów była Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z Ministerstwem Środowiska we współpracy z francuskim Ministerstwem Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii, a także Dyrekcją Generalną ds. Zmian Klimatu Komisji Europejskiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarówno polskiej, jak i francuskiej administracji rządowej i samorządowej, Komisji Europejskiej oraz Ambasady Francji w Polsce.

Warsztaty odbyły się w dniach 13-14 marca.

Poniżej znajdują się przetłumaczone prezentacje przedstawiane na spotkaniu

Uczestnicy spotkania

 

13-14.03.2014 r.

Agenda (PL /ANG)

Wprowadzenie do adaptacji do zmian klimatu – przegląd najważniejszych dokumentów UE (ANG)

Prezentacja obowiązującego Strategicznego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu 2020. (PL)

Nowa perspektywa finansowa w kontekście włączania adaptacji do zmian klimatu – projekt Umowy Partnerstwa. (PL)

Prezentacja Planów dla gospodarki niskoemisyjnej w ramach działania 9.3 PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. (PL)

Planowane działania związane z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii (gospodarka niskoemisyjna) w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. (PL)

Działania związane z klimatem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (PROW i płatności rolno-środowiskowo- klimatyczne). (PL)

Prezentacja działań związanych z adaptacją do zmian klimatu PO Infrastruktura i Środowisko. (PL)

Prezentacja Wytycznych dla kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu. (ANG)

Sposoby i polityka adaptacji do zmian klimatu we Francji. (FR)

Adaptacja do zmian klimatu w miastach i obszarach zurbanizowanych: uwzględnianie adaptacji do zmian klimatu w projektach realizowanych we Francji dotyczących ekologicznych dzielnic („éco quartiers”). (FR)

Adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu w gospodarce wodnej. (FR)

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska