Prace nad nową umową klimatyczną w toku

uczestnicy spotkania

Trwają prace związane z przygotowaniem nowego, globalnego porozumienia klimatycznego. W tej sprawie, w Bonn, odbywa się sesja negocjacyjna z udziałem przeszło 1 200 uczestników – przedstawicieli stron Konwencji Klimatycznej. Rozmowy dotyczą także działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które należy podjąć jeszcze przed 2020 rokiem.

W sesji uczestniczył Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Jako Prezydent COP19/CMP9 przewodniczył posiedzeniu Biura – najważniejszego organu Konwencji Klimatycznej. Członkowie Biura bardzo wysoko ocenili przebieg i wyniki konferencji klimatycznej w Warszawie, wyrażając przy tym podziękowania za transparentny i uczciwy sposób prowadzenia negocjacji.

Przedmiotem posiedzenia był również plan prac na 2014 r. oraz stan przygotowań do kolejnej konferencji klimatycznej COP20, która odbędzie się w Peru, w grudniu tego roku. Minister Korolec, jako Prezydent COP19/CMP9, poprowadził także konsultacje prezydencyjne ze stronami w sprawie planowanych na czerwiec ministerialnych spotkań, którym będzie przewodniczył.

Minister Korolec spotkał się także z ministrem środowiska Peru, Manuelem Pulgar’em. Rozmowy dotyczyły  współpracy w ramach trio Prezydencji COP – Polski, Peru oraz Francji.

Takie robocze spotkania są niezwykle ważne. Pozwalają uzgadniać istotne szczegóły nowego porozumienia, co później przekłada się na efektywne dyskusje już w trakcie trwania konferencji klimatycznych. Model współpracy polegający na stałych konsultacjach obecnej prezydencji z przyszłymi, który zaproponowaliśmy, zdaje egzamin – podsumował wiceminister Korolec.

Spotkanie w Bonn potrwa do piątku.

Nowa umowa klimatyczna ma zostać przyjęta w 2015 r. w Paryżu, podczas szczytu COP21. Porozumienie wejdzie w życie w 2020 r. i obejmie zobowiązaniami, po raz pierwszy w historii, wszystkie strony Konwencji Klimatycznej. Polska przewodniczy Konwencji do grudnia tego roku, do konferencji COP20 w Limie. Prezydentem tego procesu jest wiceminister Marcin Korolec.

Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania

 

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska