O bezpieczeństwie powodziowym Środkowej Wisły

logo PBPRWŚW

Poprawa bezpieczeństwa powodziowego dzięki reformie gospodarki wodnej. Omówienie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. To główne tematy poruszone na spotkaniu przedstawicieli rządu, samorządowców i specjalistów od gospodarowania wodami. Na zaproszenie wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego odbyło się kolejne spotkanie koordynacyjne dotyczące działań na rzecz bezpieczeństwa powodziowego Środkowej Wisły. W wydarzeniu wziął udział wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców zależy od wielu czynników. Jednym z ważniejszych jest jednoznaczny podział kompetencji pomiędzy organy administracji  rządowej  i samorządowej. Dlatego w założeniach Prawa wodnego proponujemy uporządkowanie tego systemu w myśl zasady – jedna rzeka, jeden  gospodarz
– powiedział minister Stanisław Gawłowski.

Podczas spotkania minister przypomniał także o celach i założeniach reformy gospodarki wodnej. Planowanie strategiczne, uwzględniające wszystkie elementy zarządzania i gospodarowania wodną, to klucz do bezpieczeństwa powodziowego. Życie, zdrowie i mienie ludzi jest najważniejsze. Przy planowaniu inwestycji trzeba jednak także pamiętać o wodzie jako dobru niezbędnym do życia. Dlatego tak ważne są plany gospodarowania wodami w dorzeczach, które zawierają  m.in. analizy, czy i jak możemy ingerować w rzekę, i czy te inwestycję są na pewno potrzebne – dodał minister Gawłowski.

Najważniejszym efektem reformy wodnej, prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska, jest uporządkowanie władztwa wodnego i oddzielenie gospodarowania zasobami wodnymi od zarządzania majątkiem wodnym. Zmiany mają się także przyczynić do usprawnienia finansowania inwestycji wodnych. Reforma zapewni ponadto pełną implementację unijnego prawa wodnego do polskiego porządku prawnego.

Bezpieczeństwo powodziowe Wisły - Minister Gawłowski oraz Wojewoda Mazowieckie Bezpieczeństwo powodziowe Wisły - Uczestnicy spotkania

 

2014-04-17

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska