Lord Nicholas Stern w Limie: „rządy państw powinny skupić się na zapobieganiu zmianom klimatu”

Nicholas-Stern_1510399c

Autor przełomowego raportu z roku 2006, który opisywał skutki gospodarcze zmian klimatu i obliczył w swojej pracy The Economics of Climate Change: The Stern Review, że całkowity koszt zmian klimatu na  świecie jest równoważne z coroczną utratą 5% światowego PKB uważa, że umowa zobowiązująca do walki ze zmian klimatu nie powinna być prawnie wiążąca. Status legalny takiej umowy jest jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych na konferencji Narodów Zjednoczonych w Limie.

Jako przykład małej efektywności takiego rozwiązania prof. Stern podał protokół z Kioto, który mimo faktu ,że jest prawem uznanym przez państwa członkowskie nie gwarantuje implementacji zobowiązań, które ze sobą niesie.

Autor raportu wskazuje cztery kluczowe elementy, które powinny być opracowane przed spotkaniem w Paryżu, które ma odbyć się w przyszłym roku. Podstawowe według nie go jest uznanie zwlekanie z dostosowaniem się do zmian klimatu za zagrożenie. Ponad to priorytet powinny stać się implementowanie energetyki niskowęglowej, zwiększanie inwestycji w innowację oraz wprowadzenie koncepcji szybkiej globalnej transformacji strukturalnej. Umowa zawarta pomiędzy państwami powinna według niego opierać się na postanowieniach zrównoważonego rozwoju i powinna wspomagać współpracę pomiędzy sygnatariuszami.

W drugim tygodniu negocjacji poruszone zostaną jeszcze dwie ważne kwestie związane z adaptacja do zmian klimatu:  Czy kraje członkowskie powinny mieć obowiązek włączyc adaptację oraz finansowanie w swoich zobowiązaniach przed spotkaniem w Paryżu oraz czy te zobowiązania powinny być formalnie oszacowane.

źródło:
http://www.smh.com.au/environment/lima-conference-stern-pushes-for-new-climate-agreement-to-be-not-legally-binding-20141208-122nwe.html

10/12/2014

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska