2014 – rokiem nowych rekordów temperaturowych w Europie

poeople beach

Rok 2014 przyniósł ze sobą serię temperaturowych rekordów. Krajowa Agencja pogodowa Francji, Meteo-France wydała oświadczenie, że rok 2014 był najgorętszym od roku 1900. Średnia roczna temperatura w tym kraju w minionym roku była o 1,2°C  wyższa niż  długookresowa średnia na lata 1981-2010. W roku 2011 różnica ta wyniosła tylko 1,1°C .

Ta sama Agencja zwróciła również uwagę na sytuację w Niemczech i Belgii, gdzie średnia temperatura w 2014 roku różniła się od długookresowego  standardu o 1,4°C  .

Niepokojące sygnały dochodzą również z Wielkiej Brytanii. Met Office ogłosiło że rok 2014 był najcieplejszym od ponad 100 lat. Średnia temperatura wyniosła 9,9°C  , czyli ok. 1,1°C   więcej niż średnia wyznaczona na lata 1981-2010. Co więcej był również czwartym najwilgotniejszym rokiem od 1910 roku. Podczas którego zanotowano opad o wielkości 1297,1 mm.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (UNEP/WMO) ogłosiła, że rok 2014 był najgorętszym na całym świecie i wskazała  podpisanie międzynarodowego porozumienia w Paryżu w roku 2015 jako jedno najważniejszych narzędzi w walce ze zmianami klimatu.

Więcej informacji na ten temat można szukać pod adresem:  http://phys.org/news/2015-01-temperature-europe.html

08/01/2014 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska