Raport ze zmian klimatu opublikowany przy współpracy z NASA

Logo NASA

Zespół w Nowym Jorku (The New York Panel to Climate Change- NPCC) powołany do stałego monitoringu zmian klimatycznych w roku 2015, wspomagany przez naukowca z NASA – Cynthie Rosenzweig (Goddart Institute for Space Studies), opublikował ostatnio raport, w którym prognozuje się znaczny wzrost temperatury, częstotliwości opadów oraz podnoszenie się poziomu morza co będzie miało duży wpływ na obszar metropolitarny Nowego Jorku.

Celem upublicznienia tych pesymistycznych prognoz ma być zwiększenie  obecnej i przyszłej odporności społeczności miasta oraz wszystkich tworzących je podsystemów (infrastruktura drogowa, kanalizacja itp.).

Zespół o którym mowa został założony w 2008 roku w celu stałego monitoringu miasta oraz sąsiadujących z nim gmin. Od samego początku był on wspierany przez Goddart Institute for Space Studies. Opracowany przez tą jednostkę model zmian klimatycznych był podstawą wszystkich prognoz przedstawianych w raportach.

Według Cynthie :„Zespół NPCC jest przykładem tego, w jaki sposób władze federalne, naukowcy oraz decydenci na poziomie władzy lokalnej mogą razem pracować. Ta współpraca pozwoli zapewnić stały rozwój nauki o klimacie Nowego Jorku oraz jego okolic, co pozwoli na najbardziej efektywne wykorzystanie aktualnych danych w planowaniu oraz podejmowaniu decyzji mających na celu przystosowanie się do przewidywanych zmian”. Badaczka podkreśliła, że „badania zmian klimatu nie są przydatne jedynie w przyszłości, wpływają one bowiem na decyzje które są podejmowane obecnie. NASA z duma współpracuje z jednostkami międzyrządowymi aby zapewnić dane na najwyższym poziomie”. W podnoszeniu odporności na zmiany klimatu niezwykle duże znaczenie ma stały monitoring, z tego względu NASA zaproponowała zestaw wskaźników które maja informować o postępowaniu prac podnoszących odporność na zmiany klimatyczne.

Wzrastająca temperatura, częstsze i bardziej gwałtowne opady deszczu oraz podniesienie się poziomu morza są podawane w raporcie jako zjawiska, które ulegną dużemu nasileniu w nadchodzących latach co stwarza ryzyko dla mieszkańców, gospodarki i infrastruktury Nowego Jorku.

Szczegóły zawarte w raporcie obejmują:

  • Wzrost średniej rocznej temperatury o 3,4°F w latach 1900- 2013, przewidywany wzrost do roku 2050 wynosi 4,1-5,7°F oraz 5,3-8,8°F do 2080. Częstotliwość obserwowanych fal gorąca ma wzrosnąć z 2 razy do roku jak w roku 1980 do 6 razy na rok w roku 2080.
  • Wzrost średniego rocznego opadu o 8 cali na przestrzeni lat 1900-2013. W przyszłości wzrost będzie wahał się w granicach 4-11% (2050) oraz 5-13% (2080).
  • Poziom oceanu wzrośnie o 1,1 stopy od 1900, natomiast prognozy mówią o 11-21 cali (2050) oraz 18-39 cali (2080) oraz 22-50 cali do roku 2100 (najgorszy scenariusz)

W raporcie opublikowano również badania przeprowadzone za pomocą satelity NASA Landsat 7, które stanowią dowód na to że Central Park ma silny chłodzący wpływ na temperaturę w mieście.

Obok współpracy z NPCC, NASA prowadzi również własny program zajmujący się monitoringiem klimatu- Climate Adaptation Science Investigator (CASI). Program ten ma za zadanie określić ryzyko w jakim znajdują się ośrodki naukowe NASA w sytuacji zmian klimatycznych.

NASA jest ośrodkiem naukowym który dysponuje danymi dotyczącymi lądu, powietrza oraz przestrzeni kosmicznej które uzyskuje za pomocą floty satelitów oraz obserwacji. Opracowuje również nowe metody monitoringu zmian klimatycznych.

Zespół w Nowym Jorku (The New York Panel to Climate Change- NPCC) powołany do stałego monitoringu zmian klimatycznych w roku 2015, wspomagany przez naukowca z NASA – Cynthie Rosenzweig (Goddart Institute for Space Studies), opublikował ostatnio raport, w którym prognozuje się znaczny wzrost temperatury, częstotliwości opadów oraz podnoszenie się poziomu morza co będzie miało duży wpływ na obszar metropolitarny Nowego Jorku.

Celem upublicznienia tych pesymistycznych prognoz ma być zwiększenie  obecnej i przyszłej odporności społeczności miasta oraz wszystkich tworzących je podsystemów (infrastruktura drogowa, kanalizacja itp.).

Zespół o którym mowa został założony w 2008 roku w celu stałego monitoringu miasta oraz sąsiadujących z nim gmin. Od samego początku był on wspierany przez Goddart Institute for Space Studies. Opracowany przez tą jednostkę model zmian klimatycznych był podstawą wszystkich prognoz przedstawianych w raportach.

Według Cynthie :„Zespół NPCC jest przykładem tego, w jaki sposób władze federalne, naukowcy oraz decydenci na poziomie władzy lokalnej mogą razem pracować. Ta współpraca pozwoli zapewnić stały rozwój nauki o klimacie Nowego Jorku oraz jego okolic, co pozwoli na najbardziej efektywne wykorzystanie aktualnych danych w planowaniu oraz podejmowaniu decyzji mających na celu przystosowanie się do przewidywanych zmian”. Badaczka podkreśliła, że „badania zmian klimatu nie są przydatne jedynie w przyszłości, wpływają one bowiem na decyzje które są podejmowane obecnie. NASA z duma współpracuje z jednostkami międzyrządowymi aby zapewnić dane na najwyższym poziomie”. W podnoszeniu odporności na zmiany klimatu niezwykle duże znaczenie ma stały monitoring, z tego względu NASA zaproponowała zestaw wskaźników które maja informować o postępowaniu prac podnoszących odporność na zmiany klimatyczne.

Wzrastająca temperatura, częstsze i bardziej gwałtowne opady deszczu oraz podniesienie się poziomu morza są podawane w raporcie jako zjawiska, które ulegną dużemu nasileniu w nadchodzących latach co stwarza ryzyko dla mieszkańców, gospodarki i infrastruktury Nowego Jorku.

Szczegóły zawarte w raporcie obejmują:

  • Wzrost średniej rocznej temperatury o 3,4°F w latach 1900- 2013, przewidywany wzrost do roku 2050 wynosi 4,1-5,7°F oraz 5,3-8,8°F do 2080. Częstotliwośc obserwowanych fal gorąca ma wzrosnąć z 2 razy do roku jak w roku 1980 do 6 razy na rok w roku 2080.
  • Wzrost średniego rocznego opadu o 8 cali na przestrzeni lat 1900-2013. W przyszłości wzrost będzie wahał się w granicach 4-11% (2050) oraz 5-13% (2080).
  • Poziom oceanu wzrośnie o 1,1 stopy od 1900, natomiast prognozy mówią o 11-21 cali (2050) oraz 18-39 cali (2080) oraz 22-50 cali do roku 2100 (najgorszy scenariusz)

W raporcie opublikowano również badania przeprowadzone za pomocą satelity NASA Landsat 7, które stanowią dowód na to że Central Park ma silny chłodzący wpływ na temperaturę w mieście.

Obok współpracy z NPCC, NASA prowadzi również własny program zajmujący się monitoringiem klimatu- Climate Adaptation Science Investigator (CASI). Program ten ma za zadanie określić ryzyko w jakim znajdują się ośrodki naukowe NASA w sytuacji zmian klimatycznych.

NASA jest ośrodkiem naukowym który dysponuje danymi dotyczącymi lądu, powietrza oraz przestrzeni kosmicznej które uzyskuje za pomocą floty satelitów oraz obserwacji. Opracowuje również nowe metody monitoringu zmian klimatycznych.

 

Observed and projected temperature in New York City.
Image Credit:
NPCC, 2015
Future 100-year flood zones for New York City based on the  high-estimate 90th percentile NPCC2 sea level rise scenario.

Image Credit:
NPCC, 2015
Map of annual temperature changes in the Northeast in 2050.
Image Credit:
NPCC, 2015
NASA LANDSAT surface temperature map of mid-town Manhattan with Central Park in the center.

Image Credit:
NPCC, 2015

 

 

źródło: http://www.nasa.gov/press/goddard/2015/february/nasa-science-leads-new-york-city-climate-change-2015-report/

19/02/2015

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska