Problem firm z odpowiednim przygotowaniem się na zmiany klimatu

biznes
 „Firmom nie udaje się skutecznie wypracować działań wzmacniających odporność na zmiany klimatu” – mówią eksperci biznesu z Uniwersytetu w Queensland
Dr Martina Linnenluecke oraz Profesor Andrew Griffiths już od 10 lat zajmują się współpracą ze światem biznesu w celu opracowania strategii mających na celu budowanie odporności przed zmianami klimatycznymi. Ta współpraca ma pomóc przedsiębiorcom zabezpieczyć swoją działalność w ujęciu długofalowym oraz przygotować ich do nieuniknionych zmian.

 Z punktu widzenia biznesu szczególne obawy może wzbudzać nie tyle wzrost temperatury, ile wynikający z niej wzrost częstotliwości zjawisk ekstremalnych. Sztormy, powodzie oraz inne ekstremalne  zjawiska  uzależnione od warunków klimatycznych stwarzają nie tylko bezpośrednie jak i pośrednie zagrożenie dla działalności gospodarczej. Przerwy w dostawie prądu, zniszczenia w infrastrukturze mogą mieć bardzo destruktywny wpływ na przedsiębiorstwa, szczególnie te w większej mierze oparte na zaawansowanych systemach technologicznych. Według naukowców adaptacja przez zmniejszenie wrażliwości na zmiany jest bardzo skuteczna forma zapobiegania zakłóceń na dużą skalę.

Największą trudnością przy budowaniu mechanizmów obronnych przedsiębiorstw jest zidentyfikowanie możliwego wpływu na prowadzona przez siebie działalność. Zmiany klimatu powinny być postrzegane jako dodatkowe zagrożenie oraz uwzględniane w analizie ryzyka w analizach biznesowych.

 

źródło: http://phys.org/news/2015-03-businesses-climate.html

06/03/2015

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska