Nowe oprogramowanie analizuje wpływ zmian klimatycznych na budynki

budownictwo

Duże hiszpańskie przedsiębiorstwa z branży budowlanej zaczęły korzystać  z oprogramowania do symulacji graficznej, które analizuje cały cykl życia budowli od początku budowy, aż do jego dekonstrukcji. Narzędzie to może być stosowane do analiz obejmujących wiele aspektów, takich jak zużycie energii, design lub wytrzymałość materiałów wykorzystanych w konstrukcji.

Na szczególną uwagę zasługuje dodatkowa opcja oferowana przez opisywane oprogramowanie. Pozwala ona na tworzenie scenariuszy obrazujących wpływ przyszłych zmian klimatycznych na budynki. NECADA, o której tutaj mowa jest aplikacją, która wpisuje się w wielowymiarowy charakter narzędzi wcielających postanowienia zrównoważonego rozwoju w życie codzienne. W swoich obliczeniach uwzględnia aspekty społeczne oraz uwarunkowania środowiskowe. Dotyczy to przede wszystkim wykorzystanych do budowy materiałów. Sprawdzane są zarówno pod kątem ich oddziaływania na środowisko w cyklu ich życia jak i sposób traktowania pracowników uczestniczących w całym łańcuchu dostaw. Duża wszechstronność produktu pozawala na symulowanie graficzne budynków w trzech wymiarach. System proponuje różne rozwiązania konstrukcyjne z uwzględnieniem wykorzystanych surowców, orientacji budynku oraz klimatu panującego na danym terenie. Pozwala również oszacować ślad węglowy inwestycji.

Aplikacja dysponuje wbudowaną bazą danych i za pomocą klasycznych algorytmów heurystycznych redukuje czas potrzebny na uzyskanie odpowiedzi. Co więcej system dysponuje informacjami dotyczącymi cen materiałów, dane dotyczące ich transportu oraz montażu i demontażu, co pozwala firmie budowlanej poznać całkowity koszt inwestycji.

Opracowanie tego systemu to zasługa dwóch badaczy z Centrum Technologii i Innowacji Politechniki Katalońskiej (Centre for Innovation and Technology at the Polytechnic University of Catalonia, CIT UPC). Bracia Pau i Antoni Fonseca opracowali pierwsze na świecie oprogramowanie, które pozwala na przeprowadzenie analiz dotyczących całego cyklu życia budowli lub wielu zabudowań, korzystając z informacji w chmurze obliczeniowej.

Szczegóły dotyczące tego rozwiązania zostały zaprezentowane w czasopiśmie Advances in Engineering Software, a swoje zastosowanie program odnalazł już w projektach takich grup budowlanych jak Acciona i VIA.

Twórcy doszukują się zastosowań dla swojego wynalazku także poza sektorem budowlanym. Firmy prowadzące działalność biznesową, które muszą zarządzać dużą liczbą budynków (np.: sieci hotelowe, administracja lokalna) mogą z wyprzedzeniem dokonać obliczeń kosztów koniecznych prac remontowych i dokonać optymalizacji wykorzystanych materiałów.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: http://phys.org/news/2015-04-software-analyses-effect-climate-cloud.html

 

źródło zdjęcia: https://stocksnap.io/photo/RFOW6UPZ3M

24/04/2015

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska