Nowy raport BACC II – podsumowanie wiedzy nt. zmian klimatu w regionie Morza Bałtyckiego

Raport BACC II

Międzynarodowy Sekretariat projektu Baltic Earth Helmholtz- Zentrum w Geesthacht opublikował nowy raport konsolidujący całą dostępna wiedzę na temat wpływu zmian klimatu na region Morza Bałtyckiego.

Jest to drugie wydanie oszacowania opublikowanego w roku 2008 Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (BACC), które nosi tytuł The Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (BACC II). Nowa publikacja stanowi rozszerzenie I uzupełnienie do poprzedniej wersji  łącząc w sobie wyniki badań 141 naukowców z 12 krajów (meteorologów, hydrologów, oceanografów i biologów). Inicjator raportu prof. Hans von Storch, Dyrektor Instytutu badań wybrzeża  Helmholtz- Zentrum w Geesthacht, nazwał swoja pracę „regionalnym wariantem raportu opublikowanego przez Międzynarodowy Zesół ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Badania opisane w raporcie obejmują obecnie obserwowane zmiany w regionie Morza Bałtyckiego, zmiany historyczne zachodzące w ciągu ostatnich 200 lat oraz zmiany które mogą wystąpić do roku 2100. Projekcje na lata przyszłe otrzymane sa przy uzyciu modeli komputerowych.

Główne wnioski i spostrzeżenia płynące z raportu:

  • Najbardziej gwałtowna zmiana w temperaturze regionu Morza bałtyckiego nastąpiła pomiędzy rokiem 1871 a 2011 i wyniosła 1,5°C
  • Prognozy wskazują na wzrost temp. atmosfery o 4-8°C zima i 1,5°C latem (w zależności od stosowanego modelu) oraz wzrost temp. wody o 2°C.
  • Pokrywa lodowa na Morzu Bałtyckim może skurczyć się o 50-80%
  • Prognozowany jest wzrost opadów, szczególnie zimą oraz zmniejszenia ilości opadów na południowym brzegu
  • Możliwe jest podniesienie się poziomu Morza na południowym brzegu o 30-80 cm, na północy jest on bowiem rekompensowany przez podnoszenie się lądu
  • Obniżenie zasolenia dotknie populację dorsza

Więcej informacji na ten temat znajda Państwo na stronie: http://www.hzg.de/public_relations_media/news/058989/index.php.en

15/05/2015

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska