Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Środowiska w Kopenhadze

kopenhaga

W dniach 4-6 maja 2015r. z wizytą studyjną w Kopenhadze przebywali przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także urzędów miast Gdańska i Warszawy. Jest to jedno z pierwszych przedsięwzięć podjętych w ramach Wspólnego Komunikatu o współpracy między RP i Królestwem Danii, przyjętego przez ministrów spraw zagranicznych obu krajów w dn. 13 kwietnia 2015r.Wpisuje się ono również w zainaugurowany w lutym przez Ministra Środowiska projekt dotyczący adaptacji do zmian klimatu w miastach, który został dokładniej opisany w artykule zamieszczonym na portalu KLIMADA (patrz: Projekt Ministerstwa Środowiska – powstaną miejskie plany adaptacji do zmian klimatu).

Dania jest jednym ze światowych liderów adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu. Pierwsza narodowa strategia w tym zakresie  opracowana została w 2008 r Prace nad jej praktycznym wdrożeniem przyspieszyły po katastrofalnej w skutkach ulewie, która dotknęła Kopenhagę w lecie 2011 r. (w ciągu dwóch godzin na metr kwadratowy spadło wówczas 150 mm wody, a straty wyniosły blisko miliard euro). Obecnie 90% duńskich gmin przyjęło już lokalne plany adaptacyjne. W zakres zainteresowań działań adaptacyjnych w Danii wchodzą takie obszary jak infrastruktura, sektor biznesu (w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, energetyki oraz turystyki), obszary biologicznie czynne, a także działania obejmujące swym zasięgiem wiele sektorów. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że praktyczna realizacja narodowej strategii i lokalnych planów wymaga ścisłej współpracy instytucji publicznych szczebla centralnego i lokalnego z instytucjami publiczno-prywatnymi, jak również biznesem i  firmami ubezpieczeniowymi oferującymi niezbędne wsparcie finansowe. Celem głównym organizowanych spotkań było zapoznanie się z działaniami, jakie w obszarze planów adaptacji do zmian klimatu w miastach podejmują duńskie władze centralne i lokalne. Jednym z głównych tematów było oczywiście poznanie rozwiązań dotyczących zagospodarowania wód opadowych.

Delegacja zapoznała się z realizowanymi w Kopenhadze projektami mającymi na celu uniknięcie lub zminimalizowanie strat w przyszłości, m.in. dotyczącymi szerszego stosowania rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, a w tym zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi. Ponadto  delegacja polska zapoznała się z przykładami wykorzystania rozwiązań opartych na zielonej infrastrukturze oraz podejściu ekosystemowym, których celem jest niwelowanie i kontrolowanie skutków zmian klimatu.

 Program wizyty obejmował spotkania w Duńskim Centrum Architektury (DAC), którego misją jest wypracowywanie wizji i nowatorskich rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa i urbanistyki miast; Duńskiej Agencji Natury – instytucji odpowiedzialnej za legislację i planowanie w zakresie zwiększania odporności na zmiany klimatyczne i gwałtowne zjawiska atmosferyczne; State of Green – instytucji publiczno-prywatnej odpowiadającej za promocję duńskich doświadczeń, innowacji i rozwiązań w obszarze energii, klimatu i środowiska. Delegacja odwiedziła ponadto tzw. kopenhaską Dzielnicę Klimatu (Tasinge Plads), w której realizowane są pilotażowe projekty architektoniczno-urbanistyczne, mające służyć ograniczaniu ryzyka powodziowego.

Zachęcamy do zapoznania się z duńskimi publikacjami z 2014 r. (w języku angielskim) dot. zmian klimatu:

 

20/05/2015

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska