Zmiany klimatu odpowiedzialne za duże straty z powodu susz

mapa susze

Europa boryka się obecnie z problemem suszy. Według obliczeń technicznego centrum naukowego Unii Europejskiej Join Research Centre, susze które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 lat w Europie przyniosły starty szacowane na 100 mld euro. Według dostępnych prognoz oraz obserwacji robionych obecnie ilość ta może znacznie wzrosnąć w przyszłości.

Wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność względna, duże usłonecznienie, silny wiatr i przede wszystkim brak opadów – to scenariusz który obecnie doświadczają mieszkańcy Polski. Według IMGiW poziom wód w rzekach w całym kraju jest niski lub średni. W niedzielę 9 sierpnia o godzinie 8:00 rano na wodowskazie IMGW w pobliżu komisariatu policji rzecznej odnotowano nowy historyczny rekord najniższego poziomu Wisły w Warszawie czyli 58 cm. Pomiary stanu rzeki prowadzi się nieprzerwanie od 1818 , więc możemy przyjąć iż Wisła ma obecnie najniższy stan od 197 lat. W dodatku, jej poziom z każdym dniem spada. Prawie w całym dorzeczu Odry przepływy są niższe niż średnia niska woda. W krótkiej perspektywie ten typ pogody prowadzi do już obserwowanej na terenie naszego kraju suszy glebowej – bardzo groźnej dla rolnictwa, bo powodującej dramatyczne obniżenie się wilgotności powierzchniowych warstw gleby, co jest wyjątkowo niebezpieczne dla płytko zakorzenionych roślin (zboża, szczególnie jare, rośliny strączkowe, truskawki itp.).

Ponadto mamy do czynienia z pożarami, zarówno terenów łąkowych, leśnych jak i obszarów zurbanizowanych. Na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej opublikowano wiadomośc o 777 ugaszonych pożarach na ternie naszego kraju. W lasach w całym kraju ogłoszono stan zagrożenia pożarowego, w połowie województw jest to stopień najwyższy.

Problem suszy jest problemem globalnym. Wietnam – drugi największy na świecie eksporter kawy zanotował w tym roku 40% spadek w handlu tym produktem w wyniku wysokich temperatur oraz susz połączonych z efektami deforestacji i niedoboru wody na terenie swoich upraw. Oprócz strat w plonach notowane są również przypadki braku wody pitnej dla mieszkańców okolicznych wiosek i farmerów. Opad deszczu w prowincji Dak Lak jest o 86% mniejszy niż o tej samej porzew roku poprzednim. Takie informacje zostały opublikowane w Brytyjski The Guardian w maju tego roku.

 

Źródło: Instytut Badawczy Leśnictwa http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/index.php

Więcej informacji na ten temat znajda Państwo na stronach:

1. http://www.theguardian.com/environment/2015/may/22/climate-change-blamed-for-severe-drought-hitting-vietnams-coffee-crops

2. http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-13/europe-seen-facing-more-droughts-this-century-on-climate-change

3. http://synoptyka.blog.onet.pl/2015/07/05/susza-hydrologiczna-w-polsce-2015/3/

20/08/2015

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska