Opinia publiczna i korporacje w obliczu zmian klimatycznych

opinia publiczna i korporacje

Według ABI (Association of British Insurers) odszkodowania za zniszczenia wywołane powodziami na początku 2016 roku (stan na 11 stycznia) wyniosły 1,3 mld funtów. Sztormy nazwane przez Brytyjczyków Desmond, Eva i Frank zatopiły ponad 16 000 domostw jak podają władze. Zgłoszenia do firm ubezpieczeniowych pochodziły głównie od właścicieli domów i przedsiębiorców. W świetle zdarzeń z ostatnich dni pojawia się pytanie czy zmiany klimatu jawią się Europejczykom jako poważne zagrożenie?

Pew Research Center – niezależny komitet doradczy, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych z siedzibą w Waszyngtonie przeprowadził ankietę na respondentach w wieku od 18 lat, w terminie od 25 marca do 27 maja 2015. Jej celem było określenie stosunku opinii publicznej do zmian klimatycznych. Ankietę przeprowadzono w:

  • w 40 krajach
  • 45435 spotkań bezpośrednich i rozmów telefonicznych

Wyniki opublikowane w przededniu konferencji COP21 w Paryżu wskazują na rosnące niepokoje wywołane zmianami klimatu nie tylko na kontynentach najbardziej zagrożonych. W Polsce sytuacja przedstawia się następująco:  51 proc. respondentów stwierdziło, że w pewien sposób niepokoi się zmianami klimatu lecz tylko 15 proc., że niepokoi się nimi „bardzo”.

źródło: http://www.pewglobal.org/2015/11/05/global-concern-about-climate-change-broad-support-for-limiting-emissions/

W maju 2015 roku opublikowano raport dotyczący adaptacji w biznesie na podstawie badania  dotyczącego 37 firm działających w 8 sektorach w Ameryce Pn. i Pd., Europie i Azji:

  • 30% firm doświadczyło wpływu zmian klimatu
  • 90% firm zadeklarowało że są bardzo zaniepokojeni faktem że zmiany klimatu mogą mieć wpływ na ich łańcuch dostaw

Mamy wiec do czynienia z rozpoznawalnym zagrożeniem, które bez odpowiednich działań dostosowawczych może skutkować poważnymi zaburzeniami w gospodarce krajów na każdym kontynencie. Poniżej podano parę rozwiązań dla tych przedsiębiorców którzy widzą potrzebę adaptacji do zmian klimatycznych.

Żródło na podstawie którego opracowano tabele:  http://www.acclimatise.uk.com/login/uploaded/resources/Climate-Change-Adaptation-May2012.pdf

19/01/2016
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska