Paryż 2015 – podsumowanie

Logo COP21

W Paryżu na 21 Konferencji państw stron Ramowej Konwencji Narodów zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, kraje zobowiązały się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Według angielskiej agencji konsultingowej Ricardo Energy & Environment, prawidłową implementację tych zobowiązań charakteryzuje odpowiednia koordynacja w obszarze 5 filarów:

  1. Ładu politycznego i zachowania skuteczności działań instytucji zaangażowanych
  2. Długofalowych działań mitygacyjnych
  3. Zintegrowanego planowania adaptacyjnego
  4. Ram finansów klimatycznych
  5. Systemu pomiarów, kontroli i weryfikacji.

Umowa zawarta w Paryżu tworzy solidną podstawę dla działań krótko-, średnio- i długookresowych podejmowanych indywidualnie przez Państwa Członkowskie.

Najważniejsze postanowienia COP 21:

  1. Aby zatrzymać globalny wzrost temperatury na poziomie 2° C (3.6 stopni Fahrenheit) Rządy podpisujące umowę zobowiązały się do „zatrzymania wzrostu emisji gazów cieplarnianych tak szybko jak to możliwe”.
  2. Więcej niż 180 państw za pomocą Zamierzonych Krajowo-określonych Wkładów zobowiązało się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Państwa rozwijające się są „zachęcane” do podobnych działań.
  3. Z uwagi na to, że przy obecnie ustalonych celach emisyjnych nie ma możliwości zatrzymania globalnego wzrostu temperatury na poziomie 2° C, w przeciągu najbliższych 4 lat cele te mają zostać zaktualizowane.
  4. Państwa bogate zostały zobowiązane do pomocy Państwom biedniejszym w budowaniu odporności do zmian klimatycznych oraz działaniach mitygacyjnych. 100 miliardów dolarów rocznie zostanie przekazane w formie finansowania z funduszu klimatycznego.
  5. Straty i zniszczenia będące następstwem zmian klimatycznych zagrażające małym wyspom (http://aosis.org/about/members/) zostały również ujęte w Porozumieniu klimatycznym. Zobowiązano się tam do pomocy skierowanej do najbardziej wrażliwych społeczeństw. Nie zaakceptowano jednak zapisu dotyczącego „odpowiedzialności i kompensaty”.

 

Źródło: http://ee.ricardo.com/cms/Back-to-the-day-job-Implementing-the-Paris-Climate-Agreement/?utm_source=Ricardo-AEA%20Ltd&utm_medium=email&utm_campaign=6626471_Remail%3A%20Copy%20of%20EV91074006%2FCOP21%20blog%20and%20quotes&utm_content=blog&dm_i=DA4,3Y10N,LNJRTS,E8BP2,1#.VqC9wFJSqYk

Źródło: http://www.france24.com/en/20151213-cop21-key-points-paris-agreement-environment-climate-change-deal

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska