Konferencja Baltic Earth, Nida, Litwa – 13 – 17 czerwca 2016

Latarnie

Pierwsza międzynarodowa konferencja organizowana przez Sekretariat projektu Baltic Earth Helmholtz- Zentrum w Geesthacht (następcę BALTEX – regionalnego projektu hydroklimatycznego) poświęcona zostanie “ Wielorakie czynniki zmian w systemie ziemskim obserwowane w rejonie Morza Bałtyckiego” . Celem tego projektu jest dokładne opisanie zmian oraz ich wpływu na wskazany obszar, a także wskazanie w jaki sposób można posłużyć się modelami w opisaniu tego zjawiska. Najważniejsze pytania, na które postarają się odpowiedzieć prelegenci to:

Czy jesteśmy w stanie symulować zmiany I na tej podstawie budować realistyczne modele zależności?

Czy potrafimy stworzyć wiarygodne scenariusze obrazujące przyszłe zmiany?

Ostatnie badania opublikowane  w postaci raportu BACC II (http://klimada.mos.gov.pl/blog/2015/05/15/nowy-raport-bacc-ii-podsumowanie-wiedzy-nt-zmian-klimatu-w-regionie-morza-baltyckiego/) pokazały w jakim stopniu powiązane są ze sobą zmiany poszczególnych elementów system m.in.: eutrofizacji, zanieczyszczenia, zmian klimatycznych i wielu innych.

Głównymi tematami poruszonymi na konferencji będą:

  • Dynamika zasolenia
  • Powiązania pomiędzy ekosystemami lądowymi, wodnymi oraz atmosferą
  • Zagrożenia naturalne i zdarzenia ekstremalne
  • Dynamika poziomu morza, morfologii wybrzeża oraz erozji.
  • Regionalna zmienność cyklu wodnego
  • Regionalne zmiany w modelowaniu systemów klimatycznych
  • Wielorakie i współzależne czynniki zmian środowiskowych

Więcej informacji na ten temat znajda Państwo na stronie: http://www.baltic-earth.eu/nida2016/

01/03/2016

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska