Adaptation Futures 2016

logo konferencji adaptation futures

Rozpoczyna się czwarta edycja odbywającej się co dwa lata konferencji organizowanej w ramach globalnej inicjatywy, której celem jest wskazanie kierunku i wypracowanie spójnych metod w ocenie podatności, wpływu zmian klimatycznych i skuteczności działań adaptacyjnych.

Projekt PROVIA (Global Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation) został stworzony przy udziale ekspertów ze środowisk naukowych, decydentów oraz osób zajmujących się praktyczną stroną implementacji działań adaptacyjnych. Jego celem jest utworzenie sieci współpracy pomiędzy uczestnikami z całego świata, służącej zbieraniu informacji oraz propagowania najlepszych rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatu na poziomie regionów. W tym roku konferencja Adaptation Futures organizowana jest w Rotterdamie, przy wsparciu rządu Holandii oraz Komisji Europejskiej. Przeznaczona jest do szerokiego grona odbiorców z całego świata zaangażowanych w działania związane z adaptacją do zmian klimatu (do tej pory zarejestrowało się ponad 1600 uczestników ze 120 Państw). Dla uczestników przewidziane są trzy rodzaje sesji: naukowe, praktyczne oraz takie, które łączą w sobie obydwa te aspekty działań przystosowawczych.

Głównymi tematami poruszanymi w Rotterdamie będą miasta oraz infrastruktura, żywność, lasy i rolnictwo, zdrowie, dostępność do wody pitnej w obliczu zmian klimatu, adaptacja z wykorzystaniem usług ekosystemów, ograniczenie zagrożeń spowodowanych zjawiskami ekstremalnymi oraz wpływu ocieplenia klimatu na Arktykę . Poruszone zostaną również tematy przekrojowe, jak finansowanie ubezpieczeń, zarządzanie na poziomie lokalnym i narodowym, planowanie działań adaptacyjnych oraz ich ewaluacja.

Konferencja rozpoczyna się 9 maja i będzie trwać do 13 maja. Ostatni dzień konferencji zostanie poświęcony na wyjazdy terenowe, których celem będzie zapoznanie uczestników z istniejącymi rozwiązaniami w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu.

Więcej informacji na ten temat znajda Państwo na stronie: http://www.adaptationfutures2016.org/

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska