Narzędzie do śledzenia wpływu zmian klimatu na obiekty będące dziedzictwem kulturowym

Ruiny

Nowe narzędzie, które zostało opracowane przez naukowców z Uniwersytetu w Lincoln w Wielkiej Brytanii oraz Politechniki w Dublinie w Irlandii nazwane przez twórców: Legacy Tool indicator (LegIT) pozwala śledzić warunki, które decydują o tym w jakim stopniu dany budynek będzie zagrożony przez zmiany klimatyczne.

Wskaźniki odpowiednie do prawidłowej oceny zagrożenia miejsc priorytetowych będą analizowane przez urządzenie w trybie ciągłym. Narzędzie zostało już umieszczone na niektórych obiektach o znacznej wartości kulturowej, a przewidziane badania będą obejmowały okres 100 lat.

Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o innowacyjności opracowanego urządzenia, jest fakt, że nie wymaga on żadnych działań naprawczych, przez co zbieranie potrzebnych danych nie jest kosztownym procesem. Wnioski z zastosowanego projektu pilotażowego zostaną opublikowane na koniec roku 2016, wtedy okaże się czy nowa technologia rzeczywiście potrafi sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nią zmienność warunków meteorologicznych oraz analiza ich wpływu na obiekty priorytetowe z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego.

15/06/2016

Więcej informacji na ten temat znajda państwo na stronie: http://phys.org/news/2016-06-tool-track-impact-climate-heritage.html

Źródło obrazka: http://krk.tv/wp-content/uploads/2015/05/10941876_576488439152616_4449367333822579334_n.jpg

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska