Category Archives: Sektory

Zdrowie

10

Wpływ zmian klimatu  na zmiany struktury zachorowań i zgonów w Polsce Zmiany klimatu, zwłaszcza zmiana częstości i natężenia ekstremalnych zjawisk klimatycznych, bezspornie powodują wzrost zachorowań i liczby zgonów oraz rozprzestrzenianie się chorób dotychczas nie występujących w umiarkowanych szerokościach geograficznych, choć … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments

Turystyka

9

Turystyka – Wpływ zmian klimatu, wrażliwość i adaptacja do zmian Sektor turystyki podobnie jak rolnictwo, rynek ubezpieczeń, energetyka i transport jest uważany za wysoce wrażliwy na zmiany klimatu . Przyczyną są jego bezpośrednie związki ze środowiskiem oraz pogodą. Zmiany klimatu i … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska