Dialog społeczny

backbutton

Za pośrednictwem tej strony chcemy prowadzić dialog  ze wszystkimi podmiotami administracyjnymi, gospodarczymi i osobami prywatnymi zaangażowanymi w proces adaptacji Polski do spodziewanych skutków zmian klimatu lub zainteresowanymi  tym zagadnieniem.

Po przyjęciu przez rząd Strategicznego Planu Adaptacji  do roku 2020 (SPA 2020) dokument będzie  stopniowo wdrażany na poziomie wojewódzkim i lokalnym w całym kraju.  Dlatego ważne jest dobre rozeznanie i zrozumienie obecnych problemów społecznych i gospodarczych będących skutkiem ekstremalnych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych i anomalii pogodowych, których częstotliwość i siła będą stale rosły, pociągając za sobą ogromne straty materialne i zagrażając zdrowiu i ludzkiemu życiu.

Zachęcamy do kontaktu z nami i aktywnego zadawania pytań oraz dzielenia się swoimi uwagami i doświadczeniami z zakresu adaptacji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania >>

[formidable id=2]

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska