Dokumenty

backbutton

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)

 

Polska wersja dokumentu: Angielska wersja dokumentu:

 

 

Podręcznik adaptacji dla miast – Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

okładka linkująca do podręcznika

 

 

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska