Linki

backbutton
URZĘDY
Ministerstwo Środowiska Przejdź do strony
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przejdź do strony
Polska strona Komisji Europejskiej Przejdź do strony
ORGANIZACJE
European Climate Adaptation Platform
Europejska platforma adaptacji do zmian klimatu: panel wymiany informacji o działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu.
Przejdź do strony
Europejska Agencja Środowiska
Celem EEA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i pomoc w osiągnięciu znaczącej i widocznej poprawy stanu środowiska naturalnego w Europie poprzez regularne dostarczanie aktualnych, istotnych, rzeczowych i wiarygodnych informacji organom decyzyjnym i społeczeństwu.
Przejdź do strony
OŚRODKI NAUKOWO-BADAWCZE
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Przejdź do strony
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania matematycznego i komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego SERWIS KLIMATYCZNY na stronie http://klimat.icm.edu.pl. Serwis zawiera przetworzone zmienne i wskaźniki klimatyczne dla Polski dla okresu 1971-2100 oraz dane obserwacyjne w regularnej siatce prostokątnej o rozdzielczości przestrzennej ok. 25 km. Przejdź do strony
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)
Do podstawowych statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach: meteorologii, hydrologii, oceanologii, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych, gospodarki ściekowej, utylizacji osadów ściekowych.
Przejdź do strony
Narodowy Program Leśny
Celem programu jest stworzenie wizji rozwojowej polskiego leśnictwa i całego sektora leśno-drzewnego, jego kierunków i priorytetów, w perspektywie do 2030 roku i dalej do 2080.
Przejdź do strony
STRONY INFORMACYJNE
http://ec.europa.eu/news/environment/130418_pl.htm Przejdź do strony
Strategia adaptacji do zmian klimatu UE – wersja pdf
Przejdź do strony
Serwis wyszukiwania terminologii dotyczącej środowiska (ETDS) Przejdź do strony
System informacji o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo oraz metodach adaptacji. Program Wieloletni IUNG-PIB, zadanie 1.1. Przejdź do strony
System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR), realizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2007 roku. IUNG-PIB Przejdź do strony
http://peseta.jrc.ec.europa.eu/ Przejdź do strony
http://139.191.1.75/peseta/ Przejdź do strony

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska