Program Wieloletni IUNG-PIB

backbutton

Program Wieloletni IUNG-PIB, zadanie 1.1. System informacji o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo oraz metodach adaptacji.
Celem prac jest budowa i wykorzystanie systemu informacji, który będzie wspomagał adaptację polskiego rolnictwa do zmian klimatu. W ramach realizacji projektu prowadzone są analizy zmian warunków agroklimatycznych w Polsce. Corocznie opracowywane są dwa raporty, pierwszy raport dotyczy analizy przebiegu warunków agroklimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych w roku poprzednim, drugi raport dotyczy zmian warunków agroklimatycznych prognozowanych na podstawie scenariuszy klimatycznych. Więcej o wynikach prac można przeczytać na stronie internetowej Systemu: www.klimat.iung.pulawy.pl

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska