Projekt ENORASIS

backbutton

Projekt ENORASIS. ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modeling, Process Control and Business Innovation.
Projekt jest finansowany ze środków 7 Programu Ramowego UE w ramach tematu Eko-Innowacja. Projekt ma na celu wdrożenie opartego o nowoczesne narzędzia informatyczne i telekomunikacyjne (ICT), systemu wspomagania decyzji (DSS) dla zrównoważonego nawadniania upraw. Tworzony system informatyczny ma określać potrzeby nawodnienia upraw na podstawie modeli matematycznych z wykorzystaniem: oceny bieżących warunków meteorologicznych, prognozy pogody na kolejne dni oraz pomiarów wilgotności gleby pod uprawą. System ma kalkulować racjonalność i opłacalność wykonania nawodnienia biorąc pod uwagę: optymalizację plonu, cenę wody jak również cenę energii potrzebną do zasilania pomp. Nowością tworzonego Systemu jest wyposarzenie pilotażowych obiektów w bezprzewodową sieć czujników wilgotności gleby oraz pomp umożlwiających zdalne uruchomienie nawadniania. Więcej o realizacji projektu można przeczytać na stronie internetowej: http://www.enorasis.eu/

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska