System Monitoringu Suszy Rolniczej SMSR

backbutton

System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR), realizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2007 roku.
System ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w „Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce”. Obszary zagrożone suszą, wyznaczane są na podstawie wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego, oraz właściwości retencyjnych gleb, ustalonych na podstawie mapy glebowo-rolniczej. Kryteria suszy są sprecyzowane dla 14 upraw lub grup upraw z uwzględnieniem zmian wymagań wodnych w czasie sezonu wegetacyjnego. Informacje dotyczące wystąpienia suszy – w postaci dekadowych raportów – są przekazywane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikowane w serwisie internetowym: www.susza.iung.pulawy.pl

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska