Zmiany klimatu w Polsce

backbutton

[…] „Czwarty raport Międzyrządowego Panelu ONZ ds. Zmian Klimatycznych szacuje, że w zależności od scenariusza, do końca stulecia średnia temperatura na świecie wzrośnie o 1,8°C do 4°C. Tymczasem wzrost o zaledwie 2°C wystarczy, by spowodować bezpowrotne wyginięcie więcej niż jednej trzeciej gatunków na Ziemi, nie wspominając już o fatalnych dla ludzkości skutkach, jakie będą niosły ze sobą coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, jak intensywne huragany, długotrwałe susze czy gwałtowne powodzie. Zostało nam więc niewiele czasu, abym tym katastrofalnym scenariuszom zapobiec”[…]

Twórcy pogody, Tim Flannery, CKA 2005. Przedmowa do wydania polskiego, Ireneusz Chojnacki

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska