Projekty badawcze

backbutton

Projekty realizowane w ramach Programów Ramowych lub Programów Operacyjnych UE

 • Developing Policies & Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region” (ASTRA) Panstwowy Instytut Geologiczny Gdynia (2006-2007)
 • Global Climate Change Impact on Building Heritage and Cultural Landscapes (NOAH ARK) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (2004-2006)
 • Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (CECILIA) Politechnika Warszawska (2006-2009)
 • Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (ADAGIO) Uniwersytet Przyrodniczy Poznań( 2007-2009)
 • Projection of Economic impacts of climate change in Sectors of the European Union based on boTtom-up Analysis (PESETA II); Aktualnie realizowany:
  http://peseta.jrc.ec.europa.eu/,
  http://139.191.1.75/peseta/,
  (raport końcowy projektu PESETA I http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC55391.pdf)
 • Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate (THESEUS ) IMGW-PIB, IBW PAN (2009-2013)
 • Hydrological cycle in the CADSES area (HYDROCARE) IMGW-PIB (2006-2007)
 • Wpływ zmian klimatu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę (KLIMAT) IMGW-PIB (2009-2012)
 • Adaptive management of climate-induced changes of habitat diversity in protected areas (HABIT-CHANGE) IOŚ-PIB, SGGW, Biebrzański Park Narodowy (2010-2013)
 • ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modeling, Process Control and Business Innovation (ENORASIS) IUNG-PIB (2012-2014) czytaj więcej
 • Integrated water resources and coastal zone management in European lagoons in the context of climate change ( LAGOONS). IBW PAN (2011-2013) http://lagoons.web.ua.pt/
 • Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI) IGiPZ PAN (2011-2014)
  czytaj więcej
 • Assessing the sensitivity of water resources to global change at the regional, national and global scale- Flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains (FLORIST) http://www.isrl.poznan.pl/florist/ 2011; http://projekty.us.edu.pl/inne czytaj więcej
 • Raport Climate change impacts and adaptation for international transport networks B. Rymsza IBDiM 2012 EKG ONZ (ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE)
 • Projekt Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA) ICM UW, IBL, Instytut Ogrodnictwa, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (2008-2013)
 • Towards an Integrated Framework for Climate Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments”, http://chans-net.org/content/towards-integrated-framework-climate-change-impact-assessments-international-market-systems-
 • CLIMARK US-European project, NSF Award CNH 0909378.
  http://cherry.cse.msu.edu/index.html
  http://www.espp.msu.edu/climatechange/presentations/symppt-winkler_poster.pdf 
  http://www.cherries.msu.edu/pdf/OrchardShow13Winkler.pdf
 • Climate change impact on hydrological extremes” (CHINE). Instytut Geofizyki PAN, (2013 -2015)

 

Programy krajowe

 • Program Wieloletni IUNG-PIB, zadanie 1.1. System informacji o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo oraz metodach adaptacji. czytaj więcej
 • System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR), realizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2007 roku. IUNG-PIB czytaj więcej
 • Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 (KLIMADA) IOS-PIB na zlecenie Ministra Środowiska (2011-2013)
 • Ocena wpływu zmian klimatu na stan zdrowia społeczeństwa w różnych regionach Polski oraz prognoza do roku 2100 OPUS Projekt NCN K. Błażejczyk IGiPZ PAN (2011-2014) czytaj więcej
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska